Dokumentavimas ir registravimas Copy

Dokumentavimas ir registravimas

 • Taikant RVASVT yra būtinas veiksmingas ir tikslus registravimas. Duomenų registravimas yra labai svarbus norint kontroliuoti, ar laikomasi RVASVT plano.
 • RVASVT procedūras reikėtų dokumentuoti.
 • Dokumentus ir įrašus reikėtų saugoti pakankamai ilgą laiką, kad kompetentinga institucija galėtų tikrinti RVASVT sistemą.
 • Profesionaliai parengta RVASVT įgyvendinimo rekomendacinė medžiaga (t. y. konkretiems sektoriams skirti RVASVT vadovai) gali būti laikoma dokumentu, jeigu ši medžiaga atspindi tam tikras su maistu susijusias įmonės operacijas.
 • Dokumentus turėtų pasirašyti už peržiūrą atsakingas įmonės pareigūnas.

Dokumentuoti reikėtų, pavyzdžiui:

Duomenys gali būti registruojami, bet kokia forma (diagramos, rašytiniai dokumentai, į kompiuterį įvesta informacija ir t.t.) ir turi atspindėti:

 1. gamybos,
 2. monitoringo,
 3. nukrypimų,
 4. ir korekcinių veiksmų (įskaitant ir produkcijos likimą) duomenų įrašymo laiką.

Kiekviena įmonė gali sukurti savo duomenų registravimo ir kt. formas.

Registruoti reikėtų, pavyzdžiui:

 • Svarbiųjų valdymo taškų priežiūros veiksmus.
 • Nuokrypius ir susijusius korekcinius veiksmus,
 • Paprasta registravimo sistema gali būti veiksminga, ir apie ją lengva informuoti darbuotojus.
 • Ją galima integruoti į vykdomas operacijas ir taikant ją galima pasinaudoti jau turimais dokumentais, kad ir sąskaitomis faktūromis bei kontrolės sąrašais, kuriuose įrašyta, pavyzdžiui, produkto temperatūra.

Mokymas

Maisto verslo operatorius turi užtikrinti, kad visas personalas būtų supažindintas su nustatytais galimais rizikos veiksniais, gamybos, saugojimo, transportavimo ir (arba) paskirstymo proceso svarbiaisiais valdymo taškais ir korekcinėmis, įmonėje taikomomis prevencinėmis priemonėmis ir dokumentavimo procedūromis.

Už RVASVT sistema atsakingas visas personalas.