Kontrolės priemonės Copy

Rizikos veiksnių ir kontrolės priemonių nustatymas

  • Išvardyti visus galimus biologinius, cheminius arba fizinius rizikos veiksnius, kurių būtų galima pagrįstai tikėtis kiekviename proceso etape (įskaitant žaliavų ir sudedamųjų dalių gavimą bei saugojimą ir gaišatį gamybos metu). Rizikos veiksnys (pavojus) yra apibūdintas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 14 dalyje.
  • Toliau RVASVT komanda turėtų parengti rizikos veiksnių analizę, kad RVASVT plane galėtų nustatyti, kuriuos rizikos veiksnius dėl jų pobūdžio būtina pašalinti arba sumažinti iki priimtino laipsnio siekiant užtikrinti saugaus maisto gamybą.

Rengiant rizikos veiksnių analizę reikėtų apsvarstyti šiuos aspektus:

Galimas rizikos veiksnių buvimas ir jų žalingo poveikio sveikatai rimtumas:

  • rizikos veiksnių buvimo kokybinis ir kiekybinis vertinimas,
  • patogeninių mikroorganizmų išlikimas arba dauginimasis ir nepriimtinas chemikalų susidarymas tarpiniuose, galutiniuose produktuose, gamybos linijoje arba linijos aplinkoje,
  • nepriimtinas toksinų arba kitų nepageidaujamų mikrobinio metabolizmo produktų, chemikalų, fizinių veiksnių arba alergenų dauginimasis arba patvarumas maisto produktuose,
  • žaliavų, tarpinių arba galutinių produktų biologinis (mikroorganizmai, parazitai), cheminis arba fizinis užteršimas (arba pakartotinis užteršimas).

Kontrolės priemonės

  • Apsvarstyti ir aprašyti, kokias kontrolės priemones, jei tokios numatytos, galima taikyti kiekvienam rizikos veiksniui.
  • Kontrolės priemonės yra tokie veiksmai ir veikla, kuriais siekiama užkirsti kelią rizikos veiksniams, juos pašalinti ar sumažinti jų poveikį ar buvimą iki priimtino laipsnio.
  • Nustatytam rizikos veiksniui kontroliuoti gali prireikti daugiau negu vienos kontrolės priemonės, o keletą rizikos veiksnių galima kontroliuoti viena priemone. Pavyzdžiui, pasterizacija arba kontroliuojamas terminis apdorojimas yra pakankama garantija, kad sumažės ir salmonella, ir listeria skaičius.
  • Kontrolės priemonės turi būti pagrįstos išsamiomis procedūromis ir techninėmis sąlygomis, kad jų įgyvendinimas būtų veiksmingas. Pavyzdžiui, išsamus valymo tvarkaraštis, tikslūs terminio apdorojimo nurodymai, didžiausia konservantų koncentracija, naudojama pagal galiojančias bendrijos taisykles.