Korekciniai veiksmai Copy

Korekciniai veiksmai

  • RVASVT turi iš anksto parengti visų svarbiųjų valdymo taškų korekcinių veiksmų planą, kad jų būtų galima imtis nedelsiant, tik pastebėjus nuokrypį nuo kritinių ribų.

Korekciniai veiksmai gali būti:

  1. Konkretus už korekcinių veiksmų įgyvendinimą atsakingo asmens arba asmenų nustatymas.
  2. Priemonių ir veiksmų, reikalingų pastebėtam nuokrypiui pataisyti, aprašymas.
  3. Veiksmai, kurių reikia imtis produktų, pagamintų laikotarpiu, kai procesas buvo nekontroliuojamas, atžvilgiu.
  4. Raštinis dokumentas apie taikytas priemones, nurodant visą svarbią informaciją, pavyzdžiui: datą, laiką, veiksmo pobūdį, veikėją ir vėlesnį tikrinimą.

Atliekant priežiūrą gali būti nustatyta, kad:

  • Reikia imtis prevencinių priemonių (įrangos, maistą tvarkančio asmens, ankstesnių korekcinių priemonių veiksmingumo tikrinimas ir kt.), jeigu nuolat dėl tos pačios procedūros imamasi korekcinių veiksmų.