Kosmetikos gaminiai

Kosmetikos gaminiai – turi atitikti teisės aktų reikalavimus.

Jie turi būti naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijų.

Atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių tinkamumo naudoti terminas ilgesnis kaip 30 mėnesių, registruojami pagal higienos normos 4 priede pateiktą formą.

Kosmetikos gaminių*, kurių tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių, pildomas pakuotės atidarymo datos registras.

______________________________________________________________________________

(paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas, adresas; paslaugas teikiančio asmens vardas, pavardė, paslaugų teikimo vietos adresas)

tinkamumo naudoti terminų ir naudojimo instrukcijos

Registruojami tik tie gaminiai, kurie turi atidaryto indelio simbolį.

Prie indelio nurodytas laikas prasideda tik tada, kai atidarote ir pradedate naudoti gaminį.

Kosmetikos gaminiai-tinkamumo data
Kosmetikos gaminiai-indeliai