Mikroklimatas

Oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C.

Santykinė oro drėgmė – ne didesnė kaip 65 proc.

Oro judėjimo greitis šaltuoju metų laiku neturi būti didesnis kaip 0,15 m/s, šiltuoju metų laiku – ne didesnis kaip 0,25 m/s.