Priežiūros tvarka svarbiuosiuose valdymo taškuose Copy

  • Svarbi RVASVT dalis yra kiekviename kritiniame taške atliekama stebėjimų arba matavimų programa, kuria užtikrinama, kad būtų išlaikomos nurodytos kritinės ribos.
  • Stebėjimai arba matavimai turi parodyti, ar kritiniuose taškuose prarasta kontrolė, ir laiku suteikti informaciją, kad būtų galima imtis korekcinių veiksmų.
  • Jeigu priežiūros rezultatai rodo, kad svarbieji valdymo taškai gali tapti nebekontroliuojami, pagal galimybes reikėtų keisti procesą. Pakeitimai turėtų būti atlikti prieš nuokrypį. Priežiūros metu gautus duomenis turi įvertinti paskirtas asmuo, turintis žinių ir kompetencijos prireikus imtis korekcinių veiksmų.
  • Stebėti arba matuoti galima nuolat arba su pertraukomis. Jeigu stebima arba matuojama ne visą laiką, būtina nustatyti tokį stebėjimų arba matavimų dažnumą, kad informacija būtų patikima.
  • Programoje turi būti aprašyti stebėjimų arba matavimų metodai bei dažnumas, registravimo tvarka ir visų svarbiųjų valdymo taškų apibūdinimas
  • kas atlieka priežiūrą ir kontrolę,
  • kada atliekama priežiūra ir kontrolė,
  • kaip atliekama priežiūra ir kontrolė,
  • su svarbiųjų valdymo taškų kontrole susijusius įrašus turi pasirašyti priežiūrą atlikęs asmuo, o patikrinus juos – už peržiūrą atsakingas įmonės pareigūnas.