Produktai, kuriuos parduodant mažais kiekiais taikomi supaprastinti reikalavimai Copy

  • Užaugintos ūkyje ir iš natūralios aplinkos surinktos sraigės.
  • Šviežia mėsa (jeigu išpjaustoma ne daugiau kaip 3 t per savaitę).
  • Paukštiena ir triušiena (leidžiama paskersti ne daugiau kaip 150 gyvūnų per savaitę).
  • Mėsos gaminiai ir pusgaminiai (jei per savaitę pagaminama ne daugiau kaip 500 kg gaminių ir ne daugiau kaip 200 kg pusgaminių).
  • Laukiniai ir ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai (per vieną medžioklės sezoną laukinių kanopinių ir kitų maistui sumedžiotų sausumos žinduolių skaičius negali viršyti 50 vnt., o laukinių paukščių ir kiškinių – 250 vnt.).
  • Pienas ir jo produktai (parduodant arba perdirbant iki vieno tūkst. litrų per dieną).
  • Natūraliai gamtoje sugautos ar ūkiuose užaugintos žuvys ir jų produktai (kai sugaunama, perdirbama ir parduodama ne daugiau kaip 150 kg per dieną).
  • Kiaušiniai (iš ūkio, kuriame laikoma ne daugiau kaip 50 vištų).
  • Medus (laikant iki 50 avilių).