RVASVT įdiegimo etapai Copy

 • RVASTV sistema yra moksliškai pagrįsta šiuolaikinė maisto saugos užtikrinimo sistema, privaloma visose Europos Sąjungos, daugelyje JAV, Kanados ir kitų šalių maisto įmonių.
 • RVASVT sistema skirta valdyti rizikos veiksnius, galinčius padaryti maistą nesaugų.
 • Tai prevencinio pobūdžio priemonių kompleksas, efektyvesnis už įprastinę maisto saugos kontrolę, orientuotą į galutinio produkto tikrinimą.
 • RVASVT sistema yra gerai suderinama su kokybės sistemomis (pagal ISO 9000 serijos standartus) ir tinka šiose sistemose valdant maisto saugą.
 • Ji gali būti taikytina visais maisto tvarkymo etapais.
RVASTV sistema

NACIONALINĖ IŠIMTIS DĖL RVASVT SAVIKONTROLĖS TAIKYMO: RVASVT, įskaitant GHP, nereikalaujama diegti tvarkantiems mažus kiekius negreitai gendančio maisto:

 • negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošiantiems maisto;
 • kioskams;
 • laikinoms patalpoms (tokioms kaip palapinės), bakalėjos ir kito supakuoto negreitai gendančio maisto parduotuvėms, smulkių prekių automatams, sandėliams, maisto turgavietėms;
 • maisto gabenimo ar pardavimo automobiliams, vežimėliams;
 • gėrimų prekyvietėms, kavinėms, barams;
 • kitoms nurodytas sąlygas atitinkančioms maisto tvarkymo vietoms.
 • Maisto tvarkymo subjektai, vykdantys mažmeninę prekybą (išskyrus nefasuotų gyvūninės kilmės maisto produktų prekybą) parduotuvėse, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.
 • RVSASVT – individuali kiekvieno maisto tvarkymo subjekto sistema, pritaikyta konkrečiai įmonei, tačiau sukurta, laikantis bendrųjų principų.
 • Norint sėkmingai įdiegti RVASVT sistemą, kad ji būtų veiksminga ir efektyvi, būtina prisilaikyti atitinkamų epatų.

RVASVT įdiegimo etapai:

 1. Įvertinti esamą nekenksmingą maisto gamybos sistemą.
 2. Suformuoti RVASVT darbo grupę, (priklausomai nuo įmonės dydžio ir dirbančio personalo skaičiaus).
 3. Aprašyti gaminamą ar tvarkomą maisto produktą (nurodyti produkto sudėtį, struktūrą, perdirbimą, pakavimo sistemas, laikymo ir paskirstymo sąlygas, laikymo trukmę, naudojimo taisykles).
 4. Sudaryti ir patvirtinti gaminamo produkto gamybos diagramą (aiški ir išsami, pradedant žaliavų atrinkimu, perdirbimu, paskirstymu, pardavimu. Labai svarbu įsitikinti, kad kiekvienas procesas atitiktų realią padėti įmonėje).
 5. Įgyvendinti septynis RVASVT principus.
 6. Įmonės darbuotojų apmokymas.
 7. RVASVT išorinis bei vidinis auditas.