RVASVT principai Copy

1. Nustatyti rizikos veiksnius susijusius su kiekvienu gamybos etapu:

  • Biologiniai rizikos veiksniai (mikrobiologiniai, virusologiniai, parazitologiniai).
  • Cheminiai rizikos veiksniai.
  • Fiziniai rizikos veiksniai.

2. Nustatyti svarbius valdymo taškus (SVT).

3. Nustatyti kritines ribas (temperatūra, laikas, Ph, drėgmė).

4. Sukurti ir įdiegti monitoringo sistemą (duomenų registravimas, stebėjimų periodiškumas, dažnumas, atsakingi asmenys, metodai, atsakomybė).

5. Sukurti ir įgyvendinti korekcinių veiksmų sistemą, kuri atliekama kai yra nuokrypis (viršijamos SVT tam tikro rizikos veiksnio kritinės ribos).

6. Sukurti ir patvirtinti duomenų registravimo sistemą (auditai, laboratoriniai tyrimai inspekcijos).

7. Nustatyti patikrinimo/patvirtinimo procedūras.