RVASVT programa Copy

Įmonės planas:

 • Sudaryti maisto įmonėje darbuotojų grupę RVASVT programai bei kitoms būtinoms programoms parengti ir prižiūrėti.
 • Aprašyti kiekvieną tvarkomą produktą saugos sveikatai požiūriu (maisto produkto sudėtis; reglamentuojami fiziniai ir cheminiai rodikliai; svarbūs apdorojimo būdai – karščiu, šalčiu, sūdymu, rūkymu ir t. t.; pakavimas; tinkamumo vartoti terminas; paskirstymo būdas).
 • Numatyti kiekvieno maisto produkto galutinius vartotojus, atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamas gyventojų grupes (vaikus, ligonius ir pan.).
 • Sudaryti kiekvieno maisto produkto tvarkymo etapų schemą.
 • RVASVT sistemos peržiūrėjimo ir tobulinimo medžiaga.
 • Būtinųjų programų, susijusių aprašų ir kt. dokumentų laikymo ir archyvavimo vietos.

Produkto aprašymas

Reikėtų pateikti visapusišką produkto aprašymą, įskaitant svarbią su sauga susijusią informaciją, pavyzdžiui:

 • sudėtis (pvz., žaliavos, sudedamosios dalys, priedai ir kt.),
 • struktūra ir fiziko-cheminės savybės (pvz., kietas, skystas, želė, emulsija, drėgmės kiekis, pH ir kt.),
 • perdirbimas (pvz., kaitinimas, užšaldymas, vytinimas, sūdymas, rūkymas ir kt., ir kokiu laipsniu),
 • pakuotė (pvz., hermetiška, vakuuminė, pakeistos atmosferos),
 • saugojimo ir paskirstymo sąlygos,
 • privaloma galiojimo trukmė (pvz., „tinka vartoti iki datos“ ir „geriausias iki datos“),
 • vartojimo nurodymai, bet kokie taikytini mikrobiologiniai arba cheminiai kriterijai.

Technologinių operacijų sekos grafiko sudarymas (gamybos proceso aprašymas)

 • Nepaisant pasirinktos formos, reikia iš eilės išnagrinėti visus proceso etapus,
 • įskaitant gaišatį etapo metu arba tarp etapų, nuo pat žaliavų gavimo iki galutinio produkto pateikimo į rinką – paruošimą, apdorojimą, pakavimą, saugojimą ir paskirstymą – ir pateikti išsamiai aprašytą technologinių operacijų sekos grafiką nurodant pakankamus techninius duomenis.

Galima pateikti tokius duomenis (nebūtinai jais apsiribojant):

 • darbo patalpų ir pagalbinių patalpų planas,
 • įrangos išdėstymas ir savybės,
 • visų gamybos etapų seka (įskaitant žaliavas, sudedamąsias dalis ar priedus ir gaišatį etapo metu arba tarp etapų),
 • procesų techniniai parametrai (pirmiausia laikas ir temperatūra, įskaitant gaišatį),
 • produktų srautas (įskaitant galimą vienų produktų užteršimą nuo kitų),
 • švarių zonų atskyrimas nuo nešvarių (arba didelės ir (arba) mažos rizikos zonų).

Toliau išvardyti reikalavimai yra išankstiniai ir gali būti įtraukti į RVASVT sistemą:

 • valymo ir dezinfekavimo tvarka,
 • higieninė įmonės aplinka,
 • darbuotojų maršrutai ir higienos praktika,
 • produkto saugojimo ir paskirstymo sąlygos.