RVASVT sistemos terminai Copy

RVASVT sistemos terminai ir apibrėžimai:

Svarbus valdymo taškas (SVT): bet kuris maisto gamybos etapas, kuriame gali būti taikomas valdymas siekiant užkirsti kelią, maisto saugumui iškilusiai rizikai, pašalinti ar sumažinti ją iki priimtino lygio.

Valdymo taškas (VT): bet kuris maisto gamybos taškas (žaliava, receptūros komponentas, pakopa ar procedūra), kuriame, sutrikus valdymui, gali susidaryti ekonominiai, bendrosios maisto kokybės ir kt. nuokrypiai, bet rizika, kad maistas gali neatitikti nekenksmingumo reikalavimams yra nedidelė.

Rizikos veiksnys (RV):  tai maiste esantis biologinis, cheminis ar fizinis veiksnys ar maisto stovis, galintis sukelti pavojų sveikatai.

Stebėjimas (monitoringas): planingų stebėjimų ar matavimų vykdymas turint tikslą įvertinti, ar SVT yra valdomas ir tiksliai užrašyti duomenis, patvirtinančius saugių produktų gamybą.