Situacijos Copy

Jei asmuo yra nesąmoningas ir nekvėpuoja, jį reikėtų kuo skubiau gaivinti.

Jei asmuo yra nesąmoningas, tačiau atvėrus kvėpavimo takus, jis kvėpuoja, turėtume jį paguldyti į stabilią šoninę padėtį.

Jei asmuo yra sąmoningas, atliekame sekančius veiksmus: stabdome kraujavimą ir tvarkome žaizdas, leidžiame sužeistajam būti tokioje padėtyje, kuri yra jam patogiausia ir leidžia lengviausiai kvėpuoti.