Svetimkūniai Copy

Tai trauma, kurią sukelia į žmogaus kūną įsmigę įvairūs daiktai.

Svetimkūniai dirgina, sukelia skausmą, pažeidimo metu į audinius patenka infekcija, pažeidžia audinio, organo vientisumą, funkciją.

Kartais, sutrikus gyvybiškai svarbaus organo funkcijai, nukentėjusysis gali mirti arba likti invalidas.

Svetimkūniai pirmoji pagalba nukentėjusiąjam

Svetimkūniai – pirmoji pagalba

 Jei galite paguldykite nukentėjusįjį arba suteikite patogią padėtį

Svetimkūniai-pirma pagalba

Suspauskite žaizdos kraštus abipus įsmigusio svetimkūnio, kad sustabdytumėte kraujavimą. 

Svetimkūniai-įsmigo svetimkūnis

Labai atsargiai abipus svetimkūnio uždėkite binto ritinėlius arba binto žiedą, kad apsaugotumėte žaizdą ir sulaikytumėte kraujavimą.

Svetimkūniai-binto ritinėlis

Bintuokite iš abiejų pusių tol, kol įdėtieji binto ritinėliai nebejudės. 

Pritvirtinkite binto galą.

Suteikite galūnei patogią padėtį.

Svetimkūniai-bintuoti žaizdą

Draudžiama svetimkūnį šalinti nelaimingo įvykio vietoje, nes galima labiau sužaloti audinius ir organus. Svetimkūnis gali būti užkimšęs žaizdą, todėl traukiant jį, nukentėjusysis gali nukraujuoti, svetimkūnio dalis gali likti žaizdoje, gali ištikti šokas.