Tatuiravimo, ilgalaikio makiažo ir papuošalų vėrimo reikalavimai

Tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos turi būti teikiamos atskiroje patalpoje arba veido ir kūno priežiūros teikimo patalpoje, kai tuo metu joje neteikiamos veido ir kūno priežiūros paslaugos.

Patalpoje, kurioje teikiamos tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos, vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau kaip 10 m² ploto.

Kiekvienoje darbo vietoje turi būti :

 • spintelė(-ės) ar lentyna(-os) darbo priemonėms susidėti, 
 • spintelė švariems skalbiniams laikyti, 
 • kėdė ir/ar kušetė paslaugos vartotojui atsisėsti/atsigulti.

Draudžiama teikti: tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba globėjų raštiško sutikimo.

 • Tatuiruočių eskizai turi būti vienkartiniai.
 • Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi atitikti keliamiems reikalavimams.
 • Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi būti sterilūs, naudojami laikantis tinkamumo naudoti terminų ir turint jų saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.
 • Tatuiravimui, ilgalaikiam (permanentiniam) makiažui naudojami dažai turi būti pilami į vienkartinį indą ir naudojami tik vienam paslaugos vartotojui. 
 • Draudžiama likusius dažus naudoti kitam paslaugos vartotojui.
 • Veriami papuošalai turi būti sterilūs ir turėti saugą patvirtinančius dokumentus lietuvių kalba.
 • Prieš teikiant tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugą, paslaugos vartotojo oda nuplaunama vandeniu ir muilu, dezinfekuojama. 
 • Odos dezinfekcijai naudojami alkoholiniai odos dezinfekcijos tirpalai arba vienkartinės servetėlės, sudrėkintos alkoholio tirpalu.

Kiekvienas paslaugų vartotojas, kuriam teikiamos tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų vėrimo paslaugos, įregistruojamas užpildant paslaugos teikimo kortelę arba kiekvieno kliento duomenis įrašant į žurnalą.

Kortelėje arba žurnale turi būti įrašyta:

 • paslaugos pavadinimas,
 • paslaugos teikimo data,
 • kliento vardas, pavardė,
 • kliento amžius,
 • parašas,
 • tatuiruotę, ilgalaikį (permanentinį) makiažą atlikusio, papuošalą vėrusio asmens vardas, pavardė, parašas.