Teisės aktai Copy

RVASVT– tai maistą tvarkančių įmonių produkto prevencinė kokybės valdymo sistema efektyvesnė už įprastinę maisto saugos kontrolę, orientuotą į galutinio produkto tikrinimą.

GGP – tai pagrindiniai principai, procedūros ir priemonės skirtos sukurti tinkamai aplinkai priimtinos kokybės maisto produktų gamybą.

GHP nurodo bendrąsias higienos priemones, kurios turi būti taikomos įmonėje ar ūkyje ir yra būtina kitų kokybės sistemų tarp jų ir RVASVT sąlygą.

RVASVT ĮGYVENDINIMO TEISĖS AKTAI

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos nuostatų įgyvendinimo gairės http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_lt.pdf

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MAISTO ĮSTATYMAS

4 str. 3 dalis: maisto tvarkymo subjektai teisės aktų nustatyta tvarka taiko RVASVT sistemą, užtikrina savikontrolės laboratorinius tyrimus.

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 15:2005 „MAISTO HIGIENA“

3 punktas:  maisto tvarkymo subjektai tvarko maistą, taikydami RVASVT sistemą

Maisto tvarkymo subjektas, priklausomai nuo dydžio, savanoriškai pasirenka kuo naudosis RVASVT sistema ar GHP vadovais.