Tikrinimo procedūros Copy

Tikrinimo procedūros skirtos įvertintu RVASVT taikymo veiksmingumą

Tikrinimo metodai galėtų būti: mėginių ėmimas atsitiktine tvarka ir analizė, išsami analizė arba tyrimai pasirinktuose svarbiuosiuose taškuose, tarpinių arba galutinių produktų išsami analizė, esamų saugojimo sąlygų, paskirstymo bei pardavimo ir tikro produkto vartojimo apžvalgos.

Tikrinimai turėtų būti atliekami pakankamai dažnai, kad būtų galima patvirtinti RVASVT taikymo veiksmingumą. Tikrinimo dažnumas priklauso nuo įmonės tipo (gamybos apimtis, darbuotojų skaičius, tvarkomo maisto pobūdis), priežiūros dažnumo, darbuotojų atidumo, per tam tikrą laiką aptiktų nuokrypių skaičiaus ir susijusių rizikos veiksnių.

Tikrinimo procedūroms priklauso:

  1. RVASVT ir su jais susijusių įrašų tikrinimai.
  2. Operacijų tikrinimas.
  3. Patvirtinimas, kad svarbieji valdymo taškai yra kontroliuojami.
  4. Kritinių ribų patvirtinimas.
  5. Nuokrypių ir produktų šalinimo apžvalga; produktui taikyti korekciniai veiksmai.

Tikrinimas turėtų apimti visus toliau išvardytus aspektus (nebūtinai visus vienu metu):

  1. Nuokrypių analizės ir susijusių įrašų teisingumo tikrinimas.
  2. Apdorojimą, saugojimą ir transportavimą prižiūrinčio asmens tikrinimas.
  3. Fizinis prižiūrimo proceso tikrinimas.
  4. Priežiūrai naudotų priemonių kalibravimas.

Tikrinimą turėtų atlikti asmuo, kuris nėra atsakingas už priežiūrą arba korekcinius veiksmus.

Jeigu tam tikro tikrinimo negali atlikti įmonės darbuotojas, įmonės vardu tai turėtų padaryti nepriklausomi ekspertai arba kitos kvalifikuotos trečiosios šalys.