​Kokius pažymėjimus reikia turėti pagal dirbamą darbą? Skaitykite čia>>


Privalomojo pirmos pagalbos įgūdžių mokymo specialiosios programos ​ir pažymėjimų galiojimas

PP-014

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai.  (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-015

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojams (8 akad. val.)
​Galioja:  neterminuotai

PP-002

Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-007

Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas. (8 akad. val.) 
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-017 

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus. (8 akad. val.) 
​Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-008

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas. (8 akad. val.) 
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-009

Grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. (8 akad. val.)
Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.

PP-013

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. (8 akad. val.)
​Galioja:  5 metus nuo išdavimo datos.


Pirmos pagalbos testas ir pažymėjimas.