Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją, kaip Vykdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis https://kursai24.lt/ internetinėje svetainėje (toliau – Svetainė) ir vykdydamas savo veiklą.
  2. Su Vykdytoju galite susisiekti šiais kontaktais:

El. paštas: labas@kursai24.lt

 1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

 

Tikslas

Duomenys

Teisinis pagrindas

Saugojimo laikas

Kam galime perduoti?

Mokymų organizavimas ir vykdymas

Mokymų sutarties (nuotoliniu būdu, patvirtinant Taisykles, arba atskiros sutarties su juridiniu asmeniu) sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data (kai ją privaloma nurodyti pažymėjime pagal teisės aktų reikalavimus), adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., profesija ar kita veikla, kurios tikslais dalyvaujama mokymuose, žinių ir įgūdžių patikrinimo testų ir užduočių rezultatai

Sutartis (kai sudaroma su fiziniu asmeniu) arba teisėtas interesas vykdyti veiklą (kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu), teisinė prievolė

Sutartyse ir sąskaitose esantys duomenys – 10 metų po sutarties įvykdymo.

Žinių ir įgūdžių patikrinimo testai ir užduotys, informacija apie dalyvavimą mokymuose – 5 metus po įvykusių mokymų.

Lektorius (dėl dalyvavimo kontaktiniuose mokymuose).

Sąskaita123 (sąskaitų išrašymas ir siuntimas).

Pažymėjimo išdavimas ir apskaita

Vardas, pavardė, gimimo data (kai ją privaloma nurodyti pažymėjime pagal teisės aktų reikalavimus), profesija ar kita veikla, kurios tikslais išduodamas pažymėjimas

Teisinė prievolė

Saugoma Paskyroje, kol Pažymėjimas galioja arba kol Paskyra aktyvi 

Registracijos žurnalas – 10 metų

VĮ Regitra (PP014 ir PP015 kursų atveju)

Komunikacija su potencialiais mokymų dalyviais, interneto svetainės lankytojais, kitais interesantais

Vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono Nr., miestas, dominančių kursų tema, užklausoje/ skunde pateikiama informacija

Siekis imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (kai kreipiamasi dėl mokymų ar prekių įsigijimo) /

Teisėtas interesas vykdyti veiklą ir/ar užtikrinti kokybę (kitais atvejais)

1 metus nuo užklausos išsprendimo.

Jeigu asmuo pateikia Užsakymą, tačiau jo neapmoka ir neatvyksta į Kontaktinius Mokymus – 1 mėn. nuo Kontaktinių Mokymų, kuriuose ketino dalyvauti, datos.

Jeigu su asmeniu susitariama dėl Mokymų, toliau duomenys tvarkomi Mokymų sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu ir pagrindu

Dalyvių registracija Kontaktiniuose Mokymuose

Vardas, pavardė, mokymai, kuriuose dalyvaujama, jų vieta ir data, parašas

Teisinė prievolė

1 mėn. po Kontaktinių Mokymų

Dalyvių sąrašas yra bendras su kitais tų pačių Kontaktinių Mokymų dalyviais

Svetainė

Paskyros Svetainėje sukūrimas ir administravimas

Vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, el. pašto adresas, telefono Nr.

Sutartis

Paskyros naudojimo laiką ir 60 mėnesių po paskutinio prisijungimo

Prekių pardavimo ar nuomos sutarties sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr.

Sutartis (kai perka ar nuomojasi fizinis asmuo) arba teisėtas interesas vykdyti veiklą (kai perka ar nuomojasi juridinis asmuo)

Paskyros naudojimo laiką ir 60 mėnesių po paskutinio prisijungimo

Užsakymų pristatymas (kai užsakomos prekės)

Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris.

Sutartis

10 metų po Užsakymo

Kurjerių tarnybos, pristatymo paslaugų teikėjai, paštas

Lektoriai 

Lektorių atranka, kvalifikacijos įvertinimas

Vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai ir juose esanti informacija, kita CV pateikiama informacija.

Teisėtas interesas užtikrinti kokybiškus mokymus, Teisinė prievolė. Sutikimas.

Ištrinama po 3 mėn. nuo sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo; jeigu kandidatas sutinka, jo duomenys saugomi 3 metus

Sutarčių su lektoriais sudarymas ir vykdymas

Vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., išsilavinimas, darbo patirtis, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai ir juose esanti informacija; automobilio registracijos duomenys, valstybinis numeris, sąskaitoje/kvite už kurą nurodyta informacija ir kt.

Sutartis

Sutartyje ir sąskaitose nurodyti duomenys – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys duomenys ir dokumentai – 1 metus po sutarties galiojimo pabaigos.

Veiklos licencijavimas, priežiūra, Mokymų programos

Licencijų išdavimas Bendrovei ir licencijuojamos veiklos priežiūros užtikrinimas

Vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis, išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą patvirtinantys dokumentai ir juose esanti informacija, kita CV pateikiama informacija

Teisinė prievolė

Kol galioja atitinkama mokymų programa

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, Tobulinimo programų vertinimo komisija, SAM

Mokymų dalyvių apklausos anketų rinkimas, vertinimas ir administravimas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mokymus vedusio lektoriaus vardas, pavardė, įvertinimas, kita anketoje pateikiama informacija

Teisėtas interesas užtikrinti kokybiškus mokymus, Teisinė prievolė

1 metus po programos peržiūros arba galiojimo atnaujinimo

Kiti duomenų tvarkymo tikslai

Kitų nei nurodyta sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Kontaktinių asmenų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, susirašinėjimo turinys, sutarties detalės ir kt.

Teisėtas interesas vykdyti veiklą

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Kitų nei nurodyta sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas

Kontrahento vardas, pavardė, gimimo data, PVM mokėtojo kodas, individualios veiklos pažymos Nr., adresas, tel. Nr., el. paštas, banko sąskaitos Nr.

Sutartis

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Buhalterinė apskaita (ataskaitos ir kt.)

Lektorių, tiekėjų, klientų vardas, pavardė, adresas, el. paštas, ir kt.

Teisinė prievolė

Įstatymų nustatyta tvarka, individualiai pagal dokumentą

Sodra, VMI

Mokėjimų grąžinimas (fiziniams asmenims)

Vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, kiti rekvizitai

Sutartis, teisinė prievolė

10 metų po mokėjimo pavedimo

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Socialinių tinklų paskyrų administravimas

Unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija.

Sutikimas / Teisėtas interesas bendrauti su klientais

Kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas

Socialinis tinklas (bendri valdytojai)

3. SLAPUKAI

 1. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į Jūsų interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti Svetainę iš serverio, pagal ją Jūsų kompiuteris ar kitas įrenginys atskiriamas nuo kitų įrenginių. Todėl slapukai užtikrina patogesnį Svetainės naudojimą, o mums leidžia tobulinti Svetainę.
 2. Būtinieji slapukai yra naudojami automatiškai, be atskiro Jūsų sutikimo, Jums atliekant tam tikrus veiksmus Svetainėje (pavyzdžiui, įsidedant Mokymus ar Prekes į Krepšelį). Kiti slapukai (pavyzdžiui, analitiniai, reklaminiai) naudojami tik esant Jūsų sutikimui.
 3. Slapukų pagalba yra tvarkomas Jūsų IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankyti Svetainės puslapiai, praleistas laikas ir pan.
 4. Slapukų, kurie naudojami Svetainėje, sąrašą bei detalesnę informaciją apie juos rasite Svetainėje įdiegtame slapukų valdymo įrankyje, pasirinkę „Tvarkyti nuostatas“.
 5. Norėdami, kad slapukų pagalba Jūsų asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Jūs tai galite padaryti Svetainėje įdiegtame slapukų valdymo įrankyje, taip pat galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus. Jeigu ištrinsite būtinuosius slapukus ir neleisite jų naudoti savo interneto naršyklėje, Svetainė neveiks tinkamai ir tai Jums gali trukdyti atlikti pirkimą arba kitaip naudotis Svetaine.
 6. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus, o detalesnės informacijos ieškokite savo naršyklės nustatymuose.

4. KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE?

 1. Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis lankydamiesi mūsų paskyrose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.
 2. Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

3. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

5. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 1. Mes galime perduoti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų teikėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
 2. Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), taip pat ketinant perleisti bendrovės veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendrovę ar vykdant šiuos procesus, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis (potencialiam) veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

6. KAIP TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

 1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Vykdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?

 1. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Vykdytojo vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę. Teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
 • Jei esate pateikę mums sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.
 1. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?
  1. Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
  2. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.
  3. Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
 2. NUSISKUNDIMAI
  1. Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).
 3. ATSAKOMYBĖ
  1. Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 4. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI
 1. Vykdytojas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

Vykdytojas – UAB „DrivingEd“, juridinio asmens kodas 302653177.

Privatumo politika atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d.