Veiklą vykdome remiantis teisės aktais. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsugos ministerijos suteikė licencijas išduoti Pirmos pagalbos bei Higienos kursų baigimo pažymėjimus.